1
Yargha soz
2
Qedrimi Bilmedi
3
suygunigsiri
4
- Sanamjon- Umid-MuSic.
5
Saklidim - Miradiljan Bawudun
6
Bojalar
djakram